Aktuality

30.6.21

Karlovarští strážníci se po delší době, zaviněné mimo jiné plněním úkolů v rámci celosvětové pandemie a s tím souvisejícími...

25.5.21

V pátek 21. května u příležitosti významného pracovního výročí přijala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová čtyřlístek strážníků....

19.5.21

Nedávno jsme vás informovali o akci městské policie zaměřené na psy, jejíž součástí byla rovněž kontrola splnění poplatkové povinnosti....

11.5.21

Městská policie se v průběhu března a dubna zaměřila na nepořádek, který vzniká se železnou pravidelností u nádob na separovaný odpad...

30.4.21

S měsíčním zpožděním oproti předešlým rokům karlovarští strážníci provedli rozsáhlejší kontrolu zaměřenou na psy. Preventivní ráz...

23.4.21

Dva osobní transportéry Segway pořídila městská policie již v roce 2012 a bez větších provozních výdajů je provozuje do současnosti....

25.3.21

Ve čtvrtek 11. března město spustilo provoz místa pro izolaci osob bez přístřeší, které již z kapacitních důvodů nebylo možné umístit...

16.3.21

Opatření střídá opatření a změna střídá změnu. Mnohdy je na reakci jen pár hodin a to významnější roli hraje schopnost spolupráce. V ...

15.3.21

Strážníci karlovarské městské policie od března loňského roku s dvouměsíční pauzou pomáhají zdravotníkům na odběrném místě. Od 1....

1.3.21

Každodenní součástí výkonu strážníků karlovarské městské policie je dohled nad dodržováním krizových a mimořádných opatření. Bohužel stále...

3.2.21

Včera v půl osmé večer řešili strážníci městské policie v Bohaticích oznámení o podnapilém muži v autobuse, který jej nechce...

14.1.21
městská policie

Hodnocení uplynulého roku se ponese v duchu epidemiologických opatření, přesto nelze opomíjet ani další činnosti, které v rámci...

21.12.20

Byť se to na první pohled nezdá, služba na odběrném místě není pro strážníky zrovna jednoduchá. První etapu si skupina 10 „dobrovolníků“...

10.12.20

Jedním z nejméně příjemných úkolů strážníků městské policie v Karlových Varech je bezpochyby převoz osob pod vlivem alkoholu na...

7.12.20

Městský kamerový dohlížecí systém se rozrostl o další dva kamerové body, které monitorují přednádražní prostor Horního nádraží, pěší lávku...

26.11.20

Agendu výkonu obecně prospěšných prací (dále jen „OPP“) má Městská policie Karlovy Vary na starosti neuvěřitelných 15 let, tedy od roku...

27.10.20

Stejně jako každý rok, i letos při dušičkách, bude v období do 28. října do 4. listopadu městská policie preventivně působit na...

11.10.20

Vážení občané, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření, je s...

1.10.20

Pouliční umělecká veřejná produkce neboli busking je v Karlových Varech nově regulován obecně závaznou vyhláškou. Ta v článku 3...

21.9.20

Příkladná ukázka spolupráce územní samosprávy a neziskové organizace se dá velice dobře demonstrovat na aktivitách Městské policie Karlovy...

10.9.20

Jarní zkušenosti s provozem odběrového místa zužitkovali zdravotníci Karlovarské krajské nemocnice a strážníci Městské policie Karlovy...