Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality

27.11.2018

Městská policie Karlovy Vary vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici Asistent prevence kriminality. Výběrové řízení proběhne 13.12.2018 v 9:00 hod. v budově městské policie, Moskevská 34, Karlovy Vary. Výběrové řízení je součástí realizace projektu vedeného pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010225. Vážní zájemci se mohou k výběrovému řízení přihlásit nejpozději do 10.12.2018, kdy podklady potřebné k výběrovému řízení (životopis, dotazník, motivační dopis) doručí k rukám personální pracovnice, na výše uvedenou adresu. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu „Výzva k výběrovému řízení“. Tamtéž zájemce nalezne předtisk „Dotazníku“ a „Motivačního dopisu“, odkud je lze stáhnout. Předtisky lze vyzvednout i na městské policii u personální pracovnice.