Našli jste za stěračem vozidla výzvu od městské policie?

Přišli jste k zaparkovanému vozidlu a za stěračem jste našli lístek, na kterém je uvedeno: "Výzva pro nepřítomného pachatele přestupku, spáchaného stáním motorového vozidla". Okamžitě začínáte přemýšlet, co teď.

V první řadě je potřeba se řídit informacemi na výzvě. Výzva je pro řidiče, který se přestupku dopustil. Ten by se měl dostavit na naši adresu, která je výzvě uvedená, a to do patnácti dnů.

Dostavíte-li se k nám jako řidič, měl byste se dostavit v časovém rozmezí, které je na výzvě uvedeno, v jiné době se může stát, že se Vám nebudeme moci věnovat. S sebou si přineste doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu apod.), řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Ohlašte se na dozorčí službě, která s Vámi přestupek projedná nebo Vás odkáže na kolegu z oddělení přestupků. Přestupek s Vámi projednáme, kdy výsledkem může být sankce podle zákona o přestupcích nebo oznámení Vašeho přestupku správnímu orgánu. V případě, že na výzvu nebudete reagovat, postoupíme Vaši záležitost správnímu orgánu, který ji za zákonem stanovených podmínek může dále řešit s provozovatelem vozidla jako správní delikt.

Možnosti a způsoby projednání přestupku strážníkem najdete zde.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á:
Poslední aktualizace: 24.02.2017

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah